Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanas noteikumi atpūtas vietā                     

„Mārtiņu ezers”

Pamatojoties uz Makšķerēšanas noteikumu 4. pantu atļauju makšķerēt privātajā ūdenstilpnē „Mārtiņu ezers” ievērojot sekojošus nosacījumus:

 1. Makšķerēšana atļauta tikai no krasta.
 2. Makšķerēšanai drīkst izmantot jebkura veida makšķeres bez skaita ierobežojuma.
 3. Makšķerēšanas vasaras sezona no 01. jūnija līdz 15. oktobrim, ziemas – droša ledus  laikā.
 4. Makšķerēšanas seanss 6 stundas. Makšķerēšanas tiesības iegūst makšķernieks, kurš ir veicis dalības maksājumu:
  • par katru makšķerēšanas rīku – 8,00 EUR
 1. Makšķerējot ievērot Noteikumos noteiktos zivju minimālos izmērus lomā:
  • līdaka – 50 cm, zandarts – 45 cm, karpa, līnis – 30 cm ,
  • baltoamūru un  orfu  –  lomā iekļaut aizliegts, tas  jāatlaiž
 2. Viens makšķerēšanas rīks dod tiesības makšķerniekam ņemt lomu līdz 2,0 kg     bez maksas
 3. Pārējo loma daļu var iegādāties par  maksu 5,00 EUR\kg vai tas jāatlaiž
 4. Par zivju resursu noplicināšanu (lomā nestandarta zivis) sods:
  • karpa, līnis – 8,00 EUR par zivi,
  • līdaka,  zandarts, baltais amūrs un orfa – 15,00 EUR par zivi,
 1. Zivis smagākas par 3,0 kg, izņemot līdakas,- jāatlaiž. Makšķerniekam gandarījuma

balva, pēc izvēles: viens bezmaksas makšķerēšanas seanss, vai papildus viens

bezmaksas kilograms lomā.

10.Ūdenstilpnes īpašniekam ir tiesības pārbaudīt lomu pēc izmēra un svara.

LatviaRussiaGermanEnglish