Lietošanas noteikumi

Noteikumi teritorijas lietošanai

atpūtas vietā „Mārtiņu ezers”

 

 

 • Atpūtas vietas darba laiks – tiek izziņots informācijā pie ieejas.
 • Samaksa par vietu un inventāra nomu, pēc noteiktā cenrāža, tiek veikta pirms ieiešanas vai iebraukšanas teritorijā.
 • Transporta līdzekļus novieto tam paredzētās vietās, kustība ar ātrumu līdz 10 km/h.
 • Uzturoties atpūtas vietā ievērot sanitārās normas. Priekšlikumus uzlabojumiem un lietišķu informāciju nodot apkalpotājam.
 • Iznomāto atpūtas nojumi lietojiet tā, lai netraucētu un neradītu neērtības citiem klientiem.
 • Kategoriski aizliekts mežā smēķēt, postīt zaļo zonu. Malku var iegādāties ar atpūtas vietas apkalpotāja starpniecību.
 • Dzīvnieku klātbūtne atpūtas vietā pieļaujama pēc saskaņošanas ar apkalpotāju un ievērojot noteikumus par dzīvnieku turēšanu sabiedriskās vietās (suņiem uzpurņi).Izkārnījumu savākšana obligāta.
 • Neatstāt nepilngadīgus bērnus bez uzraudzības.
 • Peldēties drīkst plānā norādītās vietās.
 • Makšķerēt drīkst plānā norādītās vietās.
 • Par šo noteikumu neievērošanu persona var tikt izraidīta no atpūtas vietas nekompensējot biļeti.
LatviaRussiaGermanEnglish