Drošības noteikumi

Drošības noteikumi pludmalē un uz ūdens atpūtas vietā

„Mārtiņu ezers”

  • Atrodoties atpūtas vietā „Mārtiņu ezers” un peldoties ezerā atpūtnieki pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību.
  • Esiet uzmanīgi peldoties – ezerā ir aukstie avoti un aukstas ūdens joslas.
  • Atpūtas vietā nav paredzēts īpašs darbinieks – g l ā b ē j s.
  • Katra atpūtnieka pienākums ievērot higiēnas prasības, rūpēties par kārtību un tīrību.
  • Atkritumus izmest tikai tam paredzētos konteineros. Sevišķu vērību veltīt stikla tarai un stikla lauskām.
  • Personas, kuras jaunākas par 14 gadiem, peldēties drīkst tikai pieaugušo uzraudzībā.
  • Atpūtas vietā teltis drīkst uzstādīt tikai saskaņojot ar apkalpotāju.
  • Transporta līdzekļu kustība atpūtas vietā atļauta tikai ar apkalpotāja saskaņojumu. Kustības ātrums līdz 10 km/h.
  • Izkāpt uz peldošās salas a i z l i e g t s.
  • Par šo noteikumu neievērošanu persona var tikt izraidīta no atpūtas vietas nekompensējot biļeti.

 

LatviaRussiaGermanEnglish